نمایش دادن همه 2 نتیجه

تخم بزرگ شونده دایناسور (غول پیکر)

25.000 تومان
رشد دایناسورهای غول پیکر ماقبل تاریخ از درون تخم های بزرگ (رشد تا 3 برابر تخم آن)

تخم حیوانات بزرگ شونده

48.000 تومان
رشد حیواناتی عجیب از درون تخم های اسرار آمیز (رشد تا 3 برابر تخم آن)